Modlitba na všedný deň – Antoine de Saint – Exupéry

5aa7c302ae111dee3f97b3bf23117852Neprosím o zázrak,  Pane, ale o silu na všedný život. Nauč ma umeniu malých krokov. Učiň ma hľadajúcim a nachádzajúcim, učiň ma sebaistým v pravý čas. Obdar ma jemnocitom, aby som dokázal odlíšiť prvoradé od druhoradého.
Prosím o disciplínu, aby  som neprekĺzol  len tak  životom,  ale  vedel si rozumne zadeliť svoje dni, aby som neprespal záblesky svetla a vrcholy a aby som si aspoň tu a tam našiel čas na umelecký zážitok. Dovoľ mi presvedčiť  sa o tom, že iba spomínať na minulosť či snívať o budúcnosti mi nepomôže. Pomôž mi čo najlepšie zvládnuť to,  čo je práve najbližšie, pomôž mi pokladať práve prežívanú hodinu za najdôležitejšiu Ochráň ma pred naivnou predstavou, že v živote musí ísť všetko hladko. Daruj mi triezve poznanie, že ťažkosti, porážky, neúspechy a  sklamania  sú  prirodzenou  súčasťou  života; že  aj  vďaka  nim  rastieme  a  dozrievame. Pripomínaj mi, že srdce sa často stavia proti rozumu Pošli mi v pravú chvíľu niekoho, kto má odvahu povedať mi pravdu s láskou. Chlieb každodenný daj mi pre telo i dušu, prejav Tvojej lásky, priateľskú ozvenu, a aspoň tu a tam náznak  pocitu, že som užitočný.
Viem, že mnoho problémov sa rieši nekonaním. Daj mi trpezlivosť, aby som dokázal čakať. Nech vždy nechám Teba i ostatných dohovoriť. To najdôležitejšie si človek nepovie sám, to najdôležitejšie mu býva povedané.  Ty vieš, ako veľmi potrebujeme priateľstvo. Daj, aby som dorástol na túto najkrajšiu, najťažšiu, najriskantnejšiu a najnežnejšiu vec v živote. Vnukni mi pravú chvíľu a pravé miesto, kde môžem zanechať balíček dobra, slovami či bez slov. Chráň ma pred strachom, že by som mohol premárniť svoj život. Nedávaj mi to, čo si prajem, ale to, čo potrebujem…
Nauč ma umeniu malých krokov…

Tento obsah bol zaradený v Príbehy a zamyslenia, Príspevky. Zálohujte si trvalý odkaz.