Program

PROGRAM POBOŽNOSTÍ NA 4. ŠTVRŤROK 2018

September

Zbor

5.

12.

19.

26.

 

            

Žilina

Šadlák J.

Uhrín M.
členské

Trulík M.

Hric P.
VK

 
           
           

 

Október

Zbor

6.

13.

20.

27.

 

Martin

         

Žilina

Trulík M.

Uhrin M.
VK

Hric + Vlčková

PSCH

 

Šebeková H.

 

Čadca

         

Orava

   

 

   

 

November

Zbor

3.

10.

17.

24.

 

Martin

         

Žilina

Vlčeková J.
MT

Uhrin M.

Hric P.

Šadlák J.

 

Čadca

         

Orava

   

 

   

 

December

Zbor

1.

8.

15.

22.

29.

Martin

         

Žilina

Trulík M.

Uhrin M.

VP

Hric P.
BCH

Kern B.

Hančovský M.

Čadca

   

 

   

Orava

   

 

   

 

Legenda:

V – Video

VK – Vyučovacia Kázeň

VP – Večera Pánova (¼ ročná periodicita)

MVP – Mimoriadna Večera Pánova (½ ročná periodicita)

ČZ – Členské Zhromaždenie

BCH – Bohoslužba Chvál

PSCH – Príhovory, Slovo, Chvály

MT – Modlitebný týždeň