Klub Zdravia

OBČIANSKE ZDRUŽENIE ŽIVOT A ZDRAVIE
KLUB ZDRAVIA ŽILINA

Vás pozýva na prednášky z oblasti zdravého životného štýlu:

25.09.2019 Zubná hygiena – zbytočnosť či potreba
              MDDr. Beata Dyballa

09.10.2019  Keď kĺby bolia  
              RNDr. Ľubov Ludhová, lektorka OZ ŽaZ

23.10.2019  Korenie života II.
              Ferdinand Janek, lektor OZ ŽaZ z ČR

06.11.2019  Toxikológia duše
            Mgr. Bohumil Kern, lektor OZ ŽaZ

20.11.2019  Biopotraviny – komercia a realita
              Ing. Peter Hric

04.12.2019  Zápaly v tele
              Helena Behulová, lektorka OZ ŽaZ

Kde: Makovického dom, Žilina

Kedy: každá nepárna streda o 17:00 hod.

Vstup voľný