Program

PROGRAM POBOŽNOSTÍ NA 2. ŠTVRŤROK 2019

Apríl

Zbor 6. 13. 20. 27.  

Martin

Uhrin M. Grešová M. Matisová D. Uhrin M.  

Žilina

Schröer Olaf Škola Light Uhrin M. Soos F.  

Čadca

  Bielik S. Uhrin M.    

Orava

   

 

   

Máj

Zbor 4. 11. 18. 25.  

Martin

Uhrin M J. Scharffenberg Marfoldi D. Uhrin M. PSE 3.-5. 5.

Žilina

J. Scharffenberg Uhrin M.MVPČZ Uhrin M.-Hric P.V Šebeková H.  

Čadca

    Uhrin M. Greš J.  

Orava

   

 

   

Jún

Zbor 1. 8. 15. 22. 29.

Martin

Výročie L. Mikuláš Konferencia Brno J. Cecková Detská bohoslužba Uhrin M. VP.

Žilina

Hric P.
VK
Moskala M. Uhrin M. VP. Trulik M. Riaditeľ Štúdia nádej

Čadca

   

Greš J. VP.

   

Orava

   

 

   

Legenda:

V – Video

VK – Vyučovacia Kázeň

VP – Večera Pánova (¼ ročná periodicita)

MVP – Mimoriadna Večera Pánova (½ ročná periodicita)

ČZ – Členské Zhromaždenie

BCH – Bohoslužba Chvál

PSCH – Príhovory, Slovo, Chvály

MT – Modlitebný týždeň