Program

PROGRAM POBOŽNOSTÍ NA 2. ŠTVRŤROK 2019

Apríl

Zbor

6.

13.

20.

27.

 

Martin

Uhrin M.

Grešová M.

Matisová D.

Uhrin M.

 

Žilina

Schröer Olaf

Škola Light

Uhrin M.

Soos F.

 

Čadca

 

Bielik S.

Uhrin M.

   

Orava

   

 

   

Máj

Zbor

4.

11.

18.

25.

 

Martin

Uhrin M

J. Scharffenberg

Marfoldi D.

Uhrin M.

PSE 3.-5. 5.

Žilina

J. Scharffenberg

Uhrin M.

MVP

ČZ

Uhrin M.-Hric P.

V

Šebeková H.

 

Čadca

   

Uhrin M.

Greš J.

 

Orava

   

 

   

Jún

Zbor

1.

8.

15.

22.

29.

Martin

Výročie L. Mikuláš

Konferencia Brno

J. Cecková

Detská bohoslužba

Uhrin M. VP.

Žilina

Hric P.
VK

Moskala M.

Uhrin M. VP.

Trulik M.

Riaditeľ Štúdia nádej

Čadca

   

Greš J. VP.

   

Orava

   

 

   

Legenda:

V – Video

VK – Vyučovacia Kázeň

VP – Večera Pánova (¼ ročná periodicita)

MVP – Mimoriadna Večera Pánova (½ ročná periodicita)

ČZ – Členské Zhromaždenie

BCH – Bohoslužba Chvál

PSCH – Príhovory, Slovo, Chvály

MT – Modlitebný týždeň